Go to content Go to search
Quick-Steps duurzame laminaat-, PVC- en parketvloeren

DUURZAME VLOEREN

Quick-Step-vloeren: altijd innoverend in duurzaamheid

Kwaliteit en innovatie zijn de drijvende krachten achter ons succes als een van de belangrijkste spelers in de vloerenindustrie. Wij verbeteren niet alleen voortdurend het design en de prestaties van onze producten, maar blijven ook werken aan de duurzaamheid ervan. Lees alles over onze inspanningen op het vlak van circulariteit, energiebesparing en emissiebeperking.

Pionier in circulariteit


Duurzaamheid is ingebed in ons DNA

Unilin – de groep achter Quick-Step – is altijd een pionier geweest op vlak van de circulaire economie. In 1960 introduceerden wij vlasstro – een biogebaseerde afvalstroom uit de vlasindustrie – voor de productie van spaanplaten. Vanaf dat moment hebben hernieuwbare grondstoffen altijd centraal gestaan in onze activiteiten, van vlasstro tot herwonnen hout.


Een tweede leven voor hout

Voortdurend nieuwe grondstoffen ontginnen is zeker niet duurzaam. Daarom bevat de houten kern van laminaat- en parketvloeren van Quick-Step enkel herwonnen hout. Het gaat om hout dat ingezameld wordt bij zagerijen en via processen met betrekking tot duurzaam bosbeheer en wegonderhoud, … dat anders verbrand of vernietigd zou worden.

Duurzaamheid is ingebed in het DNA van Quick-Step

Maximaal gebruik van grondstoffen

Aangezien bomen een cruciale rol spelen bij de bestrijding van de klimaatverandering en het stimuleren van de biodiversiteit, moeten we ze met zorg behandelen. Daarom gebruiken we traaggroeiende soorten zoals eik enkel in de toplagen van onze parketvloeren. De kern van onze laminaat- en parketvloeren bestaat ofwel uit hout van snelgroeiende bomen (sparren, rubberbomen …) of uit een van herwonnen hout gemaakte vezelplaat met hoge dichtheid (HDF). Voor onze Variano- en Intenso-parketcollecties hebben we unieke designs gecreëerd met kleine stukjes hout die anders verloren zouden gaan. Zo halen we uit elke boom het maximum.


Duurzaam bosbeheer

Duurzaam bosbeheer houdt in dat bomen geoogst worden met het oog op de bescherming van onze planeet en biodiversiteit en dat voorkomen wordt dat bomen sneller gekapt worden dan dat er nieuwe geplant worden. Wij maken maximaal gebruik van verdund hout, d.w.z. hout dat gerooid moet worden om de bossen gezond te houden – zoals kleine of kromme bomen die de groei van andere bomen kunnen belemmeren – maar dat perfect geschikt is voor vloeren. Door hout te gebruiken uit duurzaam beheerde bossen, zijn we er zeker van dat onze houtwinning niet bijdraagt tot ontbossing.

Quick-Step-vloeren zijn gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen

Transparant over PVC

Naast kalk – een materiaal dat in overvloed beschikbaar is – en intern gerecycleerd PVC, is ongeveer een kwart van onze Quick-Step-vloeren gemaakt van ‘puur’ of nieuw PVC, dat wordt gemaakt van chloor (gewoon zout) en ethyleen (ruwe olie). We zijn ons ervan bewust dat olie een niet-hernieuwbare grondstof is en daarom besteden wij speciale aandacht aan de ontwikkeling van PVC-vloeren die zeer lang, tot wel 25 jaar, gebruikt kunnen worden.  

Verantwoorde Quick-Step-PVC-vloeren
Wij leggen onze focus op de recycleerbaarheid van onze Quick-Step-vloeren

Focus op verbetering

Reeds vanaf de ontwerpfase stellen wij de juiste vragen om de duurzaamheid van onze vloeren te optimaliseren. Welke chemicaliën bemoeilijken recyclage? Bestaan er alternatieve grondstoffen? Hoe verlengen we de levenscyclus van onze producten? Ons R&D-team zoekt dagelijks naar betere antwoorden op deze vragen om de recycleerbaarheid van onze vloeren te blijven optimaliseren.

Respect voor onze planeet


Bestrijding van de opwarming van de aarde

Om de gevolgen van de opwarming van de aarde te beperken, zijn in het Akkoord van Parijs uitdagende klimaatdoelstellingen vastgesteld om de opwarming van de aarde te beperken met maximaal 1,5 ºC. Unilin – de groep achter Quick-Step – heeft besloten alle mogelijke maatregelen te nemen om bij te dragen tot het meest ambitieuze scenario van 1,5 ºC tegen 2050. Onze streefcijfers worden gecontroleerd door Science Based Targets – een initiatief van een externe partij ter bevordering van de beste praktijken in deze strijd. Krachtdadig optreden tegen 2030 is van cruciaal belang, daarom hebben wij zeer ambitieuze kortetermijndoelstellingen vastgesteld die gevolgd zullen worden door een meer geleidelijk traject naar een netto-nuluitstoot in 2050.

Unilins biomassacentrale zet afval om in groene energie

De helft van de productie van de groep
draait op hernieuwbare energie.

Hernieuwbare energie

Unilin heeft geïnvesteerd in twee biomassacentrales om houtstof en niet-recycleerbaar houtafval om te zetten in groene energie. Deze energie wordt gebruikt voor onze eigen productieprocessen – de rest wordt pas daarna ter beschikking gesteld van het grote publiek. Bovendien zijn we afhankelijk van energie van windmolens en zonnepanelen. Daardoor draait tot op vandaag ongeveer de helft van de productie van de groep op hernieuwbare energie.


Europees energie-efficiëntiebeleid

Unilin neemt met zijn meeste productievestigingen deel aan het Europees energie-efficiëntiebeleid. Dit programma zorgt ervoor dat alle energiebesparende maatregelen geïdentificeerd en uitgevoerd worden en dat het energieverbruik dagelijks gecontroleerd en gestuurd wordt. Zoveel mogelijk energie besparen en het gebruik van hernieuwbare energie maximaliseren zijn de belangrijkste doelstellingen.

Unilin vertrouwt op groene energie van windmolens en zonnepanelen

Gezonde binnenlucht


Vloeren met een lage emissiewaarde

Het grootste deel van je leven speelt zich binnenshuis af en juist daarom is de luchtkwaliteit in je woning van vitaal belang. Veel factoren hebben er een invloed op: ventilatie, kaarsen, reinigingsmiddelen en zelfs de materialen in je interieur, zoals de vloeren. We beperken de uitstoot van schadelijke stoffen door je vloeren zo veel mogelijk intern te produceren, wat betekent dat we precies weten welke materialen het bevat.


Minimale VOS-emissiewaarde

Dankzij onze interne productie slagen wij erin de uitstoot van VOS (vluchtige organische stoffen) tot een minimum te beperken; dit zijn organische chemicaliën die bij kamertemperatuur een hoge dampdruk hebben. Een voorbeeld van een VOS is formaldehyde, dat bijvoorbeeld ook uitgestoten wordt door hout. De formaldehyde-emissie van onze laminaat- en parketvloeren is verwaarloosbaar en ligt 10 keer lager dan voorgeschreven in de EU-normen – voor onze PVC-vloeren is er geen formaldehyde gedetecteerd. Dit komt tot uiting in onze labels: A (hout), A+ (laminaat, PVC) en M1 (laminaat, PVC).

Quick-Step-vloeren hebben een zeer lage emissiewaarde

Onze labels en certificeringen

Unilin voldoet aan alle wettelijk vastgelegde milieu- en gezondheidsnormen. Maar als belangrijke speler in de vloerenindustrie nemen wij onze verantwoordelijkheid serieus en stijgen wij boven de voorschriften uit om ons ook op de uitdagingen van morgen voor te bereiden. Daarom gaan we zelfs nog verder door op vrijwillige basis verschillende optionele certificeringen te behalen.

 • A- en A+-emissielabel

  A & A+

  Het emissiecertificaat van de hoogste categorie, dat dient als erkenning voor zeer lage emissies.
  Het emissiecertificaat van de hoogste categorie, dat dient als erkenning voor zeer lage emissies.
 • M1-emissielabel

  M1

  Het bewijs dat onze vloerproducten geen giftige stoffen afgeven en geurloos zijn.
  Het bewijs dat onze vloerproducten geen giftige stoffen afgeven en geurloos zijn.
 • PEFC

  Wereldwijd vertrouwd handelsmerk voor houten producten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
  Wereldwijd vertrouwd handelsmerk voor houten producten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
 • EU Ecolabel-milieulabel

  EU Ecolabel

  Een milieukeurmerk dat wordt toegekend aan producten en diensten die gedurende hun hele levenscyclus aan de strengste milieunormen voldoen.
  Een milieukeurmerk dat wordt toegekend aan producten en diensten die gedurende hun hele levenscyclus aan de strengste milieunormen voldoen.
 • EPD

  Met onze milieuproductverklaring geven wij blijk van ons engagement om nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare informatie te verstrekken over de milieuprestaties van onze laminaat- en parketproducten.
  Met onze milieuproductverklaring geven wij blijk van ons engagement om nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare informatie te verstrekken over de milieuprestaties van onze laminaat- en parketproducten.
 • Nordic Swan-milieulabel

  Nordic Swan Ecolabel

  Hoog aangeschreven Scandinavisch ecologisch label voor producten die gedurende de hele levenscyclus voldoen aan de strengste eisen op vlak van milieunormen.
  Hoog aangeschreven Scandinavisch ecologisch label voor producten die gedurende de hele levenscyclus voldoen aan de strengste eisen op vlak van milieunormen.
Quick-Steps laminaat-, PVC- en parketvloeren

Onze inspanningen op productniveau

Wij nemen specifieke milieubeschermingsmaatregelen voor onze verschillende producten. Ontdek hoe onze laminaat-, parket- en PVC-vloeren worden gemaakt.